PONUKA PRÁCE

erb

Obec Nimnica príjme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu "ÚDRŽBÁR"

 

 • Miesto výkonu práce: Obec Nimnica

 

 • Pracovný úväzok: 

  7,5 hod./denne = 37,5 hod. týždenne

  Jednozmenný pracovný režim, od 7:00 hod. do 15:00 hod.

 

 • Pracovná náplň: údržba hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, vykonávanie jednoduchých opráv hnuteľného a nehnuteľnéhomajetku obce, udržiavanie verejných priestranstiev, udržiavanie miestnych komunikácií, údržbárske práce, pomocné a manipulačné práce pri zabezpečovaní zberu komunálneho a separovaného odpadu, spolupráca pri realizácií spoločenských podujatí obce, pomocná činnosť pri správe cintorína a ihriska

 

 • Požiadavky: ukončené stredoškolské vdelanie (výučný list alebo maturita), zdravotná spôsobilosť, manuálna zručnosť, skúsenosť s prácami rôzneho druhu, morálna bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, vodičský preukaz skupiny B, T výhodou

 

 • Termín nástupu: dohodou

 

 • Druh pracovného pomeru: TPP

 

 • Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platová trieda 4, od 779,00 Eur btto.

 

 • Ponúkané výhody
 •  5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • Príspevok na stravovanie

 

 • Žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť do 20. novembra 2023 na adresu: Obecný úrad Nimnica, č. 115, 020 71 Nimnica.

 

 • Bližšie informácie Vám poskytne starosta obce Miroslav Pojezdal telefonicky (t.č. 0911315157), osobne, prípadne e-mailom: starosta@nimnica.eu

 

 • Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Doručené musia byť všetky doklady uvedené v zozname požadovaných dokladov. Doklady musia byť podpísané vlastnoručným podpisom.

 

Dátum vloženia: 30. 10. 2023 13:03
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 11. 2023 10:52
Autor: Správce Webu