Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

V piatok 25. novembra 2022 sa uskutočnilo prvé zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva pre roky 2022 - 2026.

Na úvod zaznela Hymna Slovenskej republiky. Zasadnutie otvoril doterajší starosta Ladislav Ďureček. Následne predseda volebnej komisie p. Milan Pecho informoval prítomných o výsledkoch volieb a všetkým zvoleným odovzdal osvedčenia. Novozvolený starosta Miroslav Pojezdal zložil sľub odchádzajúcemu starostovi Ladislavovi Ďurečkovi, ktorý mu odovzdal insígnie, a tým novozvolený starosta prevzal vedenie zasadnutia.

Sľub do rúk nového starostu zložili novozvolení poslanci Ľuboš Crkoň, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Ľudmila Kováčiková, Lukáš Melicherík, Miroslav Slávik a Marián Šalamún.

Nasledovalo poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia v prípade neprítomnosti starostu, je ním Stanislav Král. Zastupovaním starostu obce bol poverený Marián Šalamún.

Ďalšími bodmi programu ustanovujúceho zasadnutia bolo zriadenie komisií a voľba ich predsedov, určenie platu starostu obce a žiadosť odchádzajúceho starostu o preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

Po prerokovaní všetkých bodov starosta obce Miroslav Pojezdal poďakoval všetkým zúčastneným za prítomnosť na prvom zasadnutí vo volebnom období 2022 - 2026.

Všetci novozvolení poslanci aj starosta obce vyjadrili odhodlanie posúvať Nimnicu naďalej vpred.

Držte im palce!

Dátum vloženia: 25. 11. 2022 18:32
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2022 18:37
Autor: Správce Webu