Ako separovať

TAKTO SA TO NEROBÍ

 

Aj takto niektorí pristupujú k separovaniu odpadu v Nimnici.

Na fotografiách je stojisko so smetnými nádobami umiestnenými v časti „Horný polík“, ale podobne je to aj na ostatných miestach v obci.

 

Aby sa zabránilo takémuto znečisťovaniu nášho okolia, začali sme so zvozom triedeného odpadu. Prebieha 1x mesačne podľa harmonogramu, ktorý dostala každá domácnosť do svojej schránky. Odpad na vyhodenie treba vyložiť vždy v plánovaný deň zvozu pred svoj dom, nie na druhý, tretí,... deň, aby sme sa na to pozerali ďalší mesiac!

2x do roka sa pristavuje pri ihrisku veľkoobjemový kontajner na jarné a jesenné upratovanie – pre odpad, ktorý sa nedá vyseparovať.

Taktiež prebieha v obci aj zber elektroodpadu – zvoz oznámime vždy niekoľko dní vopred.

 

Dodržiavajte zber odpadu a predovšetkým jeho zodpovedné triedenie, nakoľko zle triedený odpad, ktorý je v inom odpade, má za následok znehodnotenie všetkého triedeného odpadu, snahu a prácu s triedeným odpadom všetkých ďalších občanov a takto znehodnotený odpad potom končí v komunálnom odpade, ktorého cena za uloženie každým rokom rastie. Zvyšujú sa nám tak náklady, ktoré v konečnom dôsledku bude musieť zaplatiť každý obyvateľ obce. Teda vy.

 

Môžeme sa ako obec snažiť akokoľvek, ale keď sa nechce jednotlivec zapájať do separovaného odpadového hospodárstva, tak nemôže čakať nižšie náklady na odpad.

 

Prosíme, buďme zodpovední a svojou ľahostajnosťou nezvyšujte náklady na odpadové hospodárstvo v našej obci, ktoré v konečnom dôsledku zaplatíme my všetci.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí odpad poctivo separujú. Má to zmysel a veríme, že nás bude čoraz viac.

obr

obr

obr

 

 

 

Dôležitý oznam - zmena vo vývoze komunálneho odpadu

Vážení občania, oznamujeme Vám, že 110 L KUKA nádoby (popolnice) označíme nálepkou „Komunálny odpad - Obec Nimnica“ a len takto označené popolnice budú od 1.1.2024 vyvezené spoločnosťou MEGAWASTE. 

 

Každá domácnosť má nárok na:

a) 1 kuka nádoba o objeme 110 litrov pre 1 - 4 osoby v rodinnom dome,

b) 2 kuka nádoby o objeme 110 litrov pre 5 a viac osôb v rodinnom dome,

 

Nádoba (popolnica) na komunálny odpad nebude vyvezená, ak:

 

  1. v popolnici na komunálny odpad bude odpad, ktorý tam nepatrí, ale patrí do triedeného zberu
  2. stanovište s popolnicou na komunálny odpad nebude prístupné (zaparkované autá, nezjazdná alebo neprístupná komunikácia napríklad z dôvodu neorezaných konárov stromov,...)

 

Takisto NEBUDÚ  VYVEZENÉ  ANI  VRECIA  S  KOMUNÁLNYM  ODPADOM položené pri popolnici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade nejasností alebo otázok môžete volať na Obecný úrad, tel. číslo: 0903 482 963

 

Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica na roky 2020 - 2023

Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica na roky 2020 - 2023 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.9.2019