Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 4. 2019

Zmluva č. 62/2019K o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 422/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

11/2019

130,00 EUR

Aquaspiš - vodné hospodárstvo

Obec Nimnica

4. 3. 2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

7/2019

Neuvedené

KOMENSKY,s.r.o.

Obec Nimnica

1. 2. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/137

6/2019

9,00 EUR Deväť Eur

Obec Nimnica

KOMENSKY,s.r.o.

28. 1. 2019

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

8/2019

300,00 EUR Tristo

Obec Nimnica

TENDERnet s.r.o.

15. 1. 2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

5/2019

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital

Obec Nimnica

9. 1. 2019

Zmluva na poskytnutie služieb č.4/2019 uzatvorená podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka

4/2019

Neuvedené

MEGAWASTE

Obec Nimnica

9. 1. 2019

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou podľa §3 ods.3 písm.a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

3/2019

Neuvedené

Ján Pecho

Obec Nimnica

9. 1. 2019

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou podľa §3 ods.3 písm.a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

2/2019

Neuvedené

Marián Jurík

Obec Nimnica

9. 1. 2019

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou podľa §3 ods.3 písm.a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

1/2019

Nula

Ján Vrábel

Obec Nimnica

10. 12. 2018

Kúpna zmluva

10/2018

333,72 EUR

Ing. Jana Maruškinová

Obec Nimnica

30. 11. 2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č.9/2018

9/2018

962,86 EUR Deväťstošesťdesiatdva eur 86 centov

Považská vodárenská spoločnosť

Obec Nimnica

28. 11. 2018

Dodatok č.1k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130051

1

Neuvedené

Obec Nimnica

Pôdohospodárska platobná agentúra

14. 11. 2018

Povolenie na úhradu cien úverom poštovného

382/2018/PSE - OCRP

Neuvedené

Slovenská pošta

Obec Nimnica

29. 10. 2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1782/2018/D

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

29. 10. 2018

Zmluva o termínovanom úvere

1210/2018/UZ

77 869,15 EUR

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

25. 10. 2018

Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

2018048-BOZP

60,00 EUR

Richard Marinič - BETES

Obec Nimnica

6. 9. 2018

Zmluva o bežnom účte

8/2018

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

10. 8. 2018

Zmluva

72018

1 000,00 EUR

Obec Nimnica

CREDIT AUDIT, s.r.o.

18. 7. 2018

Zmluva

9962018

636,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Nimnica

28. 6. 2018

Kúpna zmluva

6/2018

44,00 EUR

Helena Knociková

Obec Nimnica

1. 6. 2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

5/2018

390,00 EUR

Aliis PU, n.o.

Obec Nimnica

1. 6. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

4/2018

185,16 EUR

Sports & Training Centre, s.r.o.

Obec Nimnica

1. 6. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3/2018

1 049,24 EUR

MESTO Púchov

Obec Nimnica

23. 4. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

072TN130051

77 869,15 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Nimnica

20. 3. 2018

Darovacia zmluva

2/71/2018

50,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 176-200 z 363