Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Nimnica

Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Nimnica

Kód projektu: 072TN130051
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Doba realizácie: 9/2018 – 10/2018
Miesto realizácie: Nimnica
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Nimnica, Nimnica 115, 020 71
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Výška NFP: 77 869,15 EU

Opis projektu:

 

Predmetom  projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nimnica“ je investícia do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania infraštruktúry obce malých rozmerov.

 

Ciele projektu:

  • Obec Nimnica je významnou kúpeľnou obcou. Po vybudovaní miestnych komunikácií sa zrealizovala investícia do miestnej malej infraštruktúry, došlo k napojeniu na širšiu dopravnú sieť a k ekonomickému rozvoju obce, k rozvoju priemyslu a hospodárskej výroby.
  • Rekonštrukciou komunikácií sa dosiahol hlavne ekonomický rozvoj obce vzhľadom na ďalší rozvoj cestovného ruchu (kúpeľná obec), individuálnej bytovej výstavby v uvedených lokalitách, cestovného ruchu a zlepšenia dopravného napojenia rodinných domov
  • Zvýšila sa ekologickej stability krajiny vrátane prepojenia ekológie širšími väzbami na región
  • Zvýšila sa bezpečnosť dopravy a ochrany zdravia
  • Zlepšila sa kvalita životného prostredia
  • Vytvoril sa základ pre ďalší rozvoj vidieckych oblastí

 

 

logo 1logo 2

 

 

Dátum vloženia: 15. 7. 2022 11:21
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 8. 2022 13:06
Autor: Správce Webu