Správy o kontrolnej činnosti

Rok 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nimnica za rok 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2023 Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 749,3 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 1. 7. 2024

Rok 2022

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nimnica za rok 2022 (249.62 kB)

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nimnica za rok 2022 (249.62 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,62 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 29. 5. 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nimnica za rok 2022 (58.31 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nimnica za rok 2022 (58.31 kB).odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 58,31 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 29. 5. 2024

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 (230.2 kB)

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 (230.2 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,2 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 29. 5. 2024

Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 13.4.2022 (226.65 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 13.4.2022 (226.65 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,65 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 18.2.2022 (254.96 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 18.2.2022 (254.96 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,96 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 29. 5. 2024

Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 29.12.2022 (307.3 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 29.12.2022 (307.3 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,3 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 29. 5. 2024

Rok 2021

Správa z kontrolnej činnosti obce Nimnica za rok 2021 (9.25 MB)

Správa z kontrolnej činnosti obce Nimnica za rok 2021 (9.25 MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,25 MB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 29. 5. 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie termínovaného úveru (303.87 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie termínovaného úveru (303.87 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,87 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 29. 5. 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 (375.52 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 (375.52 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,52 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 29. 5. 2024

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2021 (318.49 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2021 (318.49 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,49 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 29. 5. 2024

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 10.11.2021 (225.71 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 10.11.2021 (225.71 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,71 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 29. 5. 2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 (473.6 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 (473.6 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,6 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Nimnici z dňa 12.3.2021 (1.41 MB)

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Nimnici z dňa 12.3.2021 (1.41 MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 29. 5. 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nimnica za rok 2020 (7.58 MB)

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nimnica za rok 2020 (7.58 MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,58 MB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 29. 5. 2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 obce Nimnica (476.52 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 obce Nimnica (476.52 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,52 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 29. 5. 2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 (698.16 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 (698.16 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 698,16 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 29. 5. 2024

Rok 2020

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Nimnica k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2023 (491.18 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Nimnica k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,18 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 29. 5. 2024

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 15.12.2020 (192.76 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 15.12.2020 (192.76 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,76 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 29. 5. 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Nimnica k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2023 (491.18 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Nimnica k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2023 (491.18 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,18 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 29. 5. 2024
Zobrazené 1-20 z 33