Správy o kontrolnej činnosti

ROK 2022

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nimnica za rok 2022 (249.62 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nimnica za rok 2022 (58.31 kB)

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 (230.2 kB)

Správa z kontrolnej činnosti obce Nimnica za rok 2021 (9.25 MB)

Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 13.4.2022 (226.65 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 18.2.2022 (254.96 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 29.12.2022 (307.3 kB)

 

ROK 2021

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie termínovaného úveru (303.87 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2021 (318.49 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 (375.52 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 (473.6 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 10.11.2021 (225.71 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Nimnici z dňa 12.3.2021 (1.41 MB)

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nimnica za rok 2020 (7.58 MB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 obce Nimnica (476.52 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 (698.16 kB)

 

ROK 2020

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 15.12.2020 (192.76 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Nimnica k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2023 (491.18 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 13.11.2020 (180.43 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 13.8.2020

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 15.5.2020

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 15.2.2020

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 obce Nimnica

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019

 

ROK 2019

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 11.12.2019

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 18.11.2019

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 13.9.2019

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 13.6.2019

 

ROK 2018

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Nimnici, konaného 14.12.2018

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Nimnici, konaného 4.12.2018