Všeobecne záväzné nariadenia

VZN platné

VZN č. 4 2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté služby

VZN č. 4 2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,43 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 3 2019 Zásady odmeňovania poslancov obce Nimnica a členov komisií

VZN č. 3 2019 Zásady odmeňovania poslancov obce Nimnica a členov komisií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,76 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2019 O správe a prevádzke cintorína v obci Nimnica

VZN č. 1 2019 O správe a prevádzke cintorína v obci Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,68 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 2 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Nimnica

VZN č. 2 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,09 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2018 O organizácii miestneho referenda v obci Nimnica

VZN č. 1 2018 O organizácii miestneho referenda v obci Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,73 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2014 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad. vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č. 1 2014 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad. vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,16 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2013 O rozpočte, rozpočtových pravidlách a nakladaní z fin.prostriedkami obce Nimnica

VZN č. 1 2013 O rozpočte, rozpočtových pravidlách a nakladaní z fin.prostriedkami obce Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,63 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 2 2011, ktorým sa vydávajú zásady o hospodárení s majetkom obce

VZN č. 2 2011, ktorým sa vydávajú zásady o hospodárení s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,9 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2011 O odpadoch

VZN č. 1 2011 O odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 2 2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 2 2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,95 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 2 2005 O používaní miestneho rozhlasu

VZN č. 2 2005 O používaní miestneho rozhlasu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,85 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 29. 5. 2024
Zobrazené 21-31 z 31