Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 2. 2023

Zmluva o spolupráci

4/2023

Neuvedené

Kúpele Nimnica a.s.

Obec Nimnica

18. 1. 2023

Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/11/012/7

3/2023

Nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Nimnica

16. 1. 2023

Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/11/010/30

2/2023

Nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Nimnica

13. 1. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 13/2020 zo dňa 17.12.2020

1/2023

Nula

Megawaste Slovakia

Obec Nimnica

23. 12. 2022

Zmluva o termínovanom úvere č. 53/005/22

31/2022

110 000,00 EUR bez úrokov

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Nimnica

8. 12. 2022

Dohoda č. 22/11/012/7

32/2022

Nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Nimnica

29. 11. 2022

Dohoda č. 22/11/010/30

33/2022

Nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Nimnica

15. 11. 2022

Zmluva o sprostredkovaní služieb

29/2022

1 008,00 EUR Jedentisícosem eur

NUAKTIV

Obec Nimnica

15. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

28/2022

420,00 EUR Štyristodvadsať eur

NUAKTIV

Obec Nimnica

15. 11. 2022

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

27/2022

Nula

NUAKTIV

Obec Nimnica

11. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

26/2022

1 339,03 EUR Jedentisíctristotridsaťdeväť EUR 3/100

MESTO Púchov

Obec Nimnica

3. 10. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2022

30/2022

44 102,86 EUR Štyridsaťštyritisícstodva EUR 86/100

REKONHAL, s.r.o.

Obec Nimnica

12. 9. 2022

Zmluva o dodávke hygienických produktov

25/2022

Neuvedené

PP-SOT s.r.o.

Obec Nimnica

8. 9. 2022

Zmluva o dielo

22/2022

180,00 EUR Jednostoosemdesiat EUR

Pavol Mareček

Obec Nimnica

8. 9. 2022

Zmluva o dielo

24/2022

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

Petr Sovják, Valašský gajdoš

Obec Nimnica

2. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

23/2022

1 100,00 EUR Jedentisícsto

CREDIT AUDIT, s.r.o.

Obec Nimnica

23. 8. 2022

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre škoslký rok 2022/2023

21/2022

Nula

LUNYS s.r.o.

Obec Nimnica

31. 5. 2022

Dodatok č. 1

20/2022

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Nimnica

27. 5. 2022

Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty

19/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

27. 5. 2022

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet

18/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

27. 5. 2022

Zmluva o bežnom účte

17/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

27. 5. 2022

Zmluva o bežnom účte

16/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

11. 5. 2022

Zmluva o dielo

15/2022

140,00 EUR

Pavol Mareček

Obec Nimnica

20. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2022

14/2022

32 120,74 EUR Tridsaťdvatisícjednostodvadsať EUR 74/100

REKONHAL, s.r.o.

Obec Nimnica

20. 4. 2022

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

13/2022

Nula

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 367